Mis toimus eelmisel nädalal?

Eelmisel nädalal tulid meie kooli 8 õpilast Ukrainast. Teisipäeval käisid õpilased koos vanematega kooliga tutvumas ning neljapäevast alates osalevad nad üsna tavapärasel õppetööl. Õpilased on osades tundides koos oma klassiga, mõnede tundide ajal õpivad ukrainakeelsete veebikeskkondade abil ning loomulikult on neil ka eesti keele õpe. Suur tänu kõikidele õpilastele, õpetajatele ja kogu kooliperele, kes on meie uued õpilased nii lahkelt vastu võtnud! Usume, et meie koos õppimine saab toimuma kenasti.

31. märtsil, emakeelekuu viimasel päeval, toimus 5.-8. kl õpilastele rahvajuttude rääkimine. Eelvoorud toimusid kirjanduse tundides, kus klassi parimad jutustajad välja selgitati. Kokku esitati üksteisele 16 lugu. Ürituse lõpus sai igaüks anda oma hääle õpilasele, kelle esinemine talle kõige enam meeldis. Parimad jutuvestjad olid õpilaste ja õpetajate arvates Timmu, Frederik, Annaliisa ja Margaret 8. klassist. Õnne õpilastele ja tänu õpetajatele!

Reedel toimus traditsiooniline õpilasesinduse poolt korraldatav üritus Playback. Nii tore, et sel aastal saime taas seda korraldada. Aitäh korraldajatele! Iga tegevus, mis koolis toimub, on õppimine ning eks me ÕE liikmetega arutame, millised õppetunnid sel aastal saime. Ei tea, kas see oli tingitud naljapäevast 1. aprillist, aga üllatusi juhtus omajagu: õpilasi toetav ja juhendav huvijuht haigestus, valmis pandud helitehnika viidi teadmatusest enne üritust saalist ära… Korraldajad olid aga vaprad. Kiitus teile!

Eriline kiitus aga kõikidele osalejatele! Reede õhtus oli esinemisjulgust, fantaasiat, loovust, mängulusti ning palju muudki. Hulgaliselt vahvaid etteasteid! Suur rõõm oli neid esinemisi vaadata! Aitäh kõigile!

Täname ka ürituse toetajaid, kohalikke ettevõtjaid: OÜ Baum, Häädemeeste Vesi, Trahter Magic ja Kabli Pagar. 

Pildid kooli FB lehel: https://www.facebook.com/HaademeesteKK

Mis toimub sel nädalal?

5. aprill              Maakondlik inglise keele olümpiaad: 6.-7. kl kell 10.00-11.30, 8. kl kell 12.00-13.30

8. aprill              Külas Tahkuranna kooli 6. klass.

8. aprill 1. – 2. klassil KIKi õppekäik Pärnusse

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

11. aprill            Matemaatika proovieksam 12. klassile

14. aprill            Häädemeeste valla koolide 6.-12. klasside õpilaste kevadpidu.

20. aprill kell 10.00 Eesti Väitlusseltsi koolitus 9. – 11. klassile.

        kell 11.00-12.30 9. klasside inglise keele olümpiaad

21. aprill           Abiturientide lõpukell

25. aprill – 1. mai  Koolivaheaeg

25. aprill            Eesti keele riigieksam

26. aprill  9.30 – 11.30  Koolimajas järgmisel õppeaastal 1. klassi tulevad õpilased

4. mai kell 16   Lastevanemate üldkoosolek.

5. – 7. mai         Riigikaitselaager

17. mai kell 13.00 – 15.00 Koolimajas järgmisel õppeaastal 1. klassi tulevad õpilased.

18. mai kell 9   Teater maale! programmi raames seltsimajas teatrietendus „Pikk tige vanaeit“

21. mai             Perepäev