* Eelmisel nädalal:

Suur-suur tänu kõigile, kes osalesid laupäevasel perepäeval. Rõõm oli näha ka nii palju lapsevanemaid lisaks õpilastele ja õpetajatele osalemas! Tänu kõikidele klassijuhatajatele, kes seiklusmängu koos õpilastega kaasa tegid ning õpetajatele ja kogukonna liikmetele, kes huvitavaid-õpetlikke-seikluslikke punkte läbi viisid:

* Kabli Seltsimajas Birgit ja Karola-Maret Kivimurru;

* purjelaevade rajal Eve Pajuväli;

* Kabli Aidas Kadri Leivategija, Taavi Reimets ja Liie Juhkam;

* Kabli Pagar pakkus imemaitsvaid kringleid;

* korvpalliplatsil Kalmer Hütt, Krista Hütt, Paul Zubtšenko;

* madalseiklusrajal Ülle Iir ja Aigi Treumuth;

* linnuvaatlustornis Kaire Laine ja Ülle Valgi;

* RMK Kabli külastuskeskuses Küllike Sisask jt kolleegid ning selle ümbruses Kaja Kübar, Saima Kangur, Maris Rüütli, Viktor Koop;

* Priivitsaoja lõkkekohas kohalikud kaitseliitlased Ermo Schöni juhtimisel.  

Kooli Facebooki lehel saab vaadata videot: https://www.facebook.com/HaademeesteKK/videos/1156507799029011?locale=et_EE

Aitäh Astrid Rosenbergile filmimise ja video kokkupanemise eest!

Suur tänu õpetaja Marika Ristmäele, kes tegi kaardi, mille järgi küla vahel liikuda!

24. mail toimus kooli hoolekogu koosolek. Arutasime tehnoloogiaõpet seoses uue õppekavaga. Otsustati, et jätkame üsna samal moel: alates 4. klassist klass pooleks: noormehed tehnoloogiaklassi ning tüdrukud käsitööklassi. Kord kooliaastas vahetus ning seda perioodi pikendame ühe trimestrini.

Heitsime pilgu peale õpilaste rahuloluküsitlusele. Pikem analüüs koos õpetajatega. Toitlustamise osas kokkadega ja ka õpilasesinduse ning Pärnumaa haridusasutuse tervisedenduse spetsialist Madli Murumaaga.

KIIDAME JA TÄNAME

18. mail meie kooli discgolfi rajal toimunud võistlustel olid edukad:

* naiste ja tütarlaste hulgas tegi parima tulemuse Kerlin Tšetsin kelle skooriks jäi 51 viset.

* vanusegrupis 6. –9.  klass: 1.koht Rihard Oja; 2.koht Kenneth Lepp ja 3.koht Albert Sepp (alustades esimesest 62, 65 ja 67 viset).

* kõige nooremate vanusegrupis 1.koht Merki Juninen 63 viset, 2.koht Janno Brunfeldt 70 viset ja 3. koht Bairon Moora 73 viset.

* Sel nädalal:

27. mai  9.kl lõpukell

27. mai  Muusikakoolis erialaeksamid

28. mai kell 13.00 – 14.30 Tulevaste 1.klassi õpilaste tutvumine kooliga. 

29. – 31. mai   Riigikaitse välilaager 10. klassile

30. mai  12. klassi koolieksam.

31. mai  9. klassi eesti keele lõpueksam.

31. mai – 1. juuni  8. klassi reis Hiiumaale

1. juuni 13.00  Muusikakooli kevadkontsert Treimanis

* Eelinfo:

3. juuni kell 8.00  7. klassi komplekseksam

3. juuni kell 8.00  11. klassi õpilasuurimuste/praktiliste tööde kaitsmine (10.klass vaatlemas)

4. juuni 8. klassi loovtööde kaitsmine (7.klass vaatlemas)

4. juunil Maakondlik õpilaste tänupäev  

5. juuni  10. kl üleminekueksam

6. juuni  Põhikooli lõpueksam matemaatikas

6. juuni  Klassijuhataja päev.

7. juuni 13.00 Õppenõukogu

8. juuni  III Maakoolide hariduskonverents Avinurmes

10. juuni  Õppereis neile, kelle õpitulemused väga head ja kellel head tulemused olümpiaadil/konkursil/võistlusel maakondlikul tasandil

11. juuni  Lõpuaktus 1. – 8. klassile ja 10. – 11. klassile

11. juuni 8.kl kooliöö

12. juuni  Põhikooli lõpueksam – valikaine

13. juuni  Põhikooli lõpueksam – inglise keel suuline

17. juuni kell 15  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine Kabli seltsimajas. Kutsutud need õpilased, kelle lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 4,5.

17. juuni  Õpetajate koostööpäev Susimetsas.

18. juuni kell 13.00 Õppenõukogu

21. juuni Lõpuaktused: 9.klass kell 12 ja 12. klass kell 15.