Kooli juhtkonna, õpetajate ja tugispetsialistide professionaalsuse tõstmine rahvusvahelise koostöö abil 2019- 2022. aastal.

“Häädemeeste Keskkooli õpetajad külastasid Maltat” artikli leiate siit.
“Kohaloleku kogemus Horvaaitast” artikli leiate siit.
“Erasmus + projektiga Dublinis” artikli leiate siit.