ARENGUVESTLUSE ARUANNE   (laadi alla)                                          

Lapse arvamus õppimisest ja toimetulekust

 

 

Vanema arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust

 

Õpetaja arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust

Kokkulepped õpetaja, lapse ja vanema vahel

Soovitused ja ettepanekud koolile:

Kuupäev:………………………………………………..

Klassijuhataja (nimi ja allkiri): …………………………………………………………………………

Vanema (nimi ja allkiri): …………………………………………………………………………………

Õpilase (nimi ja allkiri): ……………………………………………………………………………….