ARENGUVESTLUSE ARUANNE   (allalaetav)                                          

 

Lapse arvamus õppimisest ja toimetulekust

 

 

Vanema arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust

 

 

Õpetaja arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust

 

 

Kokkulepped õpetaja, lapse ja vanema vahel

 

 

 

Soovitused ja ettepanekud koolile:

 

 

Kuupäev:………………………………………………..

 

Klassijuhataja (nimi ja allkiri): …………………………………………………………………………

 

Vanema (nimi ja allkiri): …………………………………………………………………………………

 

Õpilase (nimi ja allkiri): ……………………………………………………………………………….