Häädemeeste Keskkooli hoolekogu liikmed:

koolipidaja esindaja Siim Suursild

õpetajate esindajad: Ülle Valgi, Lauri Lepik

lastevanemate esindajad: Gea Blond, Kirti Mägi, Liia Õitspuu, Tõnu Kiiver, Enn Hanson, Katrin Mitt

õpilasesinduse esindaja: ÕE president Evelin Kurm