Häädemeeste Keskkool asub Pärnu linnast 41 kilomeetri kaugusel, Häädemeeste alevikus. Koolimaja juurde kuulub euronõuetele vastav spordisaal ja köök. Oma hubase olemisega ja sõbraliku keskkonnaga on Häädemeeste Keskkool eluteele saatnud väga palju häid ja tublisid inimesi.


Ülevaade:

 • 1688. aastal mainitakse Häädemeeste kooli esmakordselt. Ürikutes on kirjas 15 õpilast.
 • 1700 – Põhjasõja ja katku tõttu on kool aastakümneteks varjusurmas.
 • 1770 – mainitakse köster Hindrikut, kelle on kolm õpilast
 • 1854 – pideva koolihariduse andmise algus. Sellest aastast peale arvestatakse Häädemeeste kooli sünnipäeva.
 • 1855 – seoses usuvahetusega loodi õigeusu abikool.
 • 1874 – loodi Häädemeeste õigeusu kihelkonnakool.
 • 1917 – ühendati luteri ja õigeusu vallakoolid ühiseks 4-klassiliseks algkooliks.
 • 1919 – liideti eespool nimetatud kooliga ka kihelkonnakool 6-klassiliseks kooliks.
 • 1940 – loodi mittetäielik keskkool 7 klassiga, kus õppis umbes 200 õpilast.
 • 1941 – taastati 6-klassiline kool.
 • 1944 – loodi taas mittetäielik keskkool 7 klassiga ja 211 õpilasega.
 • 1949 – töötab Häädemeeste 7-klassiline kool.
 • 1958 – kool muudetakse keskkooliks ja õpib seal 211 õpilast.
 • 1964 – valmib uus koolihoone ( arhitektid M. Port ja A. Murdmaa ). Maja projekteeriti 550 õpilase jaoks, 16 klassiruumi ja ainekabinetiga. Õppekorpus on kahe koridoriga ühendatud söökla ja võimlaga. Viimane ei vasta normaalmõõtmetele. Hoone keskel asub avatud siseõu, mida saab kasutada soojal ajal suuremate ürituste korraldamiseks.
 • 1986 – töötab Häädemeeste 12-klassiline keskkool 452 õpilasega.
 • 1996 – vahetati 156 akent kaasaegsemate pakettakende vastu. Samast aastast töötab vedelkütusel automaatkatel.
 • 1997 – renoveeriti võimla ,rajati arvutiklass ja vahetati osa katust.
 • 1998 – aastal vahetati õppekorpuse katus, remonditi I korruse jalutusruum ja ehitati tualetid vastavusse euronõuetega.
 • 1999 – sai uue näo kooli raamatukogu.
 • 2002 – töötab Häädemeeste Keskkooli 15 klassikomplekti ja 336 õpilasega. Arvutiklass asub väljaspool kooli maa-ala, endises ühispanga ruumis.
 • 2002 – algas spordihoone ehitus
 • 2003 – kevadel avati spordihoone, mille valmimisega paranesid valla elanike sportimisvõimalused.
 • 2004 – sügisel sai uue kaasaegse tehnika ja sisustuse keskkooli köök.
 • 2005 – kooli pargis kasvavad puud ja põõsad said nimesildid, kokku 56 eri liiki.
 • 2005 – koolimaja läbis kapitaalremondi, mille käigus uuendati klassiruumide ja koridoride valgustus, põrandakatted, muudeti ruumide paigutust, ehitati ventilatsioonisüsteem.
 • 2006 – rajati kaasaegne arvutiklass.
 • 2017 – rajati kooli kõrvale välijõusaal ja discgolfirada.
 • 2019 – renoveeriti söögisaal.
 • 2020 – rajati kooli kõrvale skatepark ja kaasaegne õppeklass HEV-õpilastele.

Direktorid läbi aegade:

 • Peeter Laredei 1881 – 1908
 • Antonius Laar 1908 – 1909
 • Anton Okas 1909 – 1919
 • Peeter Laredei 1919 – 1931
 • Hugo Hirjel 1931 – 1932
 • Peeter Sõrmus 1932 – 1941
 • Elisabeth Laredei 1941 – 1945
 • Peeter Sõrmus 1945 – 1950
 • Vello Tohver 1950 – 1952
 • Liidia Rips 1952 – 1962
 • Arnold Mäesalu 1962 – 1965
 • Valdek Arumäe 1965 – 1969
 • Erich Joonsaar 1969 – 1983
 • Garri Trofimov 1983 – 1990
 • Raimu Pruul 1990 – 2016
 • Aule Kink alates 2016