Mis toimus eelmisel nädalal?

22. veebruaril toimus Kabli seltsimajas Häädemeeste valla tänuõhtu. Meie koolipere liikmetest said tänukirja Ülle Iir, Eeva Noni, Astrid Rosenberg, Minoret Miisna, Liie Juhkam, Heivi Lepik. Õpetaja Viktor Koop sai vapimärgi. Suur tänu teile ja palju õnne!

24. veebruaril päikesetõusul toimus koolimaja hoovis pidulik lipuheiskamine. Kiidame noorkotkaid ja kodutütreid ja täname nende juhendajat Birgit Kivi.

25. veebruaril käis meil külalisõpetaja Tallinna Reaalkoolist Marju Naar andmas inglise keele tunde vanematele õpilastele. Marju kiitis meie suure südamega õpetajaid ja hakkajaid õpilasi ning tutvustas planeeritavat suvekooli. Info suvise keelelaagri kohta on lisatud, huvi korral võtke ühendust: marju.naar@gmail.com

Erasmus+ INTEGRA projekti raames olid koolivaheajal meil külas õpetajad Lätist, Leedust ja Sloveeniast, et valmistada ette õpilaste külaskäik Eestisse märtsi lõpus. Külalisi võõrustasid Rene Kurm, Astrid Rosenberg, Heli Lank, Ülle Iir, Marika Ristmäe. Suur tänu sooja vastuvõtu eest ka vallavanem Külliki Kiiverile ja muuseumi juhataja Kaire Käärale.

Koolivaheajal toimus kaks õpetajate koolituspäeva:

2. märtsil tutvustas Astrid Rosenberg, kuidas kasutada interaktiivset tahvlit ja Lego WeDo 2.0 roboteid õppetöös.

3. märtsil tutvustas Viktor Koop kaasaegseid uuringuid hindamise kohta ja toimus õpetajate aruteluring hindamise teemal.

Kiitus ja tänu Astridile ja Viktorile ning kõikidele osalenud õpetajatele!

Mis toimub sel nädalal?

8. märts             9. klassi karjääripäev koostöös Töötukassaga: edasiõppimisinfo, individuaalsed nõustamised.

9. märts            Vastlapäeva tähistamine: mäesuusatamine Kütiorus.

10. märts           Kolmanda kooliastme valikaine tunnis külas Aigi Treumuth, kes räägib õpilastele ettevõtlikust Häädemeestest.

11. märts  8.00 – 10.45 Sass Henno loeng 7. – 12. klassile seltsimajas “Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge”.

11. märts 13.45 Õppenõukogu: 2. trimestri lõpp.

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

15. märts           Häädemeeste KK ja Vändra Gümnaasiumi õpilasesinduste ühine koolituspäev.

17. märts            7. klass Pärnus Koidula muuseumis ja Uue kunsti muuseumis muuseumitundides

21. – 25. märts   INTEGRA projekti raames külas õpilased Lätist, Leedust, Sloveeniast

8. aprill            Külas Tahkuranna kooli 6. klass.

14. aprill           Häädemeeste valla 6.-12. klasside õpilaste kevadpidu.

KIIDAME JA TÄNAME!

15. veebruaril toimus maakondlik geograafiaolümpiaad 7. – 12. klassile. Kiidame osalenud õpilasi heade tulemuste eest: 8. klassi õpilaste hulgas: 2. koht Anette-Marie Õis, 3. koht Taavet Allikas, 5. koht Hugo Sipelga; 9. klassi õpilaste hulgas: 1. koht Ann-Mari Alfthan. Gümnaasiumiõpilaste hulgas 1. koht Henry Näär, 3. koht Henri Kaldas, 5. koht Romek Hanson. Õnnitleme ja kiidame õpilasi ning täname õpetaja Ülle Valgit.

19. veebruaril toimus maakondlik kunstiolümpiaad. Kiidame osalenud õpilasi heade tulemuste eest: Anette-Marie Õis 2. koht ja Rute Marie Maddison 5. koht.