9. mai 2021. a

Tere!

Usun, et täna on olnud kõikides peredes palju hoolivust ja helgust täis hetki. Ilusat emadepäeva kõigile!

Möödunud nädalal toimus laiendatud juhtkonna koosolek. Olime lootuses, et lubatakse ka teised õpilased koolimajja kontaktõppele, aga Vabariigi Valitsuse hinnangul viiruse levik seda veel ei võimalda. Endiselt koolimajas ainult 1. – 4. ja 9. klass. Koolimajas käivad ka need õpilased, kel õpetajate hinnangul distantsõppega raskusi.

Otsustasime ära jätta planeeritud perepäeva. Õppeaasta lõpuni on jäänud nii vähe aega ning keskendume peamiselt õppetegevusele. Perepäeva ettevalmistus nõuaks ettevalmistusi, milleks ei pruugi olla aega. Samuti ei tea, mis on sel ajal lubatud ning millised on piirangud.
NB! Seoses sellega muutub kooliaasta lõpuaktuse kuupäev. Palun vaadake kalendrit!

Jätkub traditsiooniline kevadine õpilaste rahulolu-uuring. Stuudiumis saadetud õpilastele küsitluse link. Õpilased, palun olge head ja jagage mõtteid lõppevast kooliaastast ja distantsõppest. Teie arvamus on oluline!

Kolmapäeval toimus söögisaalis Muusikakooli näppepillide õpilaste kontsert. Suur tänu Muusikakooli õpetajatele ja õpilastele! Õpilastele oli see esinemiskogemus väga vajalik. Näppepillide õpetaja Olavi Kõrre vabandas, et kontsert läks planeeritust pisut pikemaks, aga samas ta väga kiitis meie õpilasi, kes olid väga tublid kuulajad.

Reedel 7. mail toimus meie inglise keele õpetajate eestvedamisel Euroopa päeva tähistamine: viktoriin ja virtuaalsed kohtumised teiste Euroopa riikide õpilastega. Õpetaja Heli Lank kiitis väga meie õpilasi aktiivse osavõtu ja hea inglise keele oskuse eest!

  1. Algava nädala üritused

10. mai  12. klassi inglise keele riigieksam (suuline). Eksam toimub Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.

10. mai     Muusikakooli lõpetajate solfedžo lõpueksam.

12. mai    Eesti keele proovieksam 9. klassile.

13. mai     Kunstiõpetuse olümpiaad.

14. mai kell 10.00  TalTechi loeng 10. ja 11. klassile „Tark maja“. 

  • Eelinfo

17. ja 19. mai   Matemaatika tasemetöö 9. klassile.

21. mai   KIKi õppekäik 1.-3.klassile Tallinna

21. mai   12. klassi matemaatika riigieksam

25. mai kell 12  Lõpukell 9. kl

26. mai kell 14.00 Muusikakooli arvestus 

27. mai    KIKi õppekäik 4.- 6. klassile Tartusse

28. mai      Eesti keele põhikooli lõpueksam

31. mai    8. kl loovtööde kaitsmine

31. mai    12.kl  koolieksam

31.  mai – 4. juuni  10. kl  üleminekueksam

1. juuni   11. kl ja 12. kl uurimistööde  kaitsmine

2. juuni    Muusikakooli sisseastumiskatsed

3. juuni    Kevadine spordipäev

3. juuni    Matemaatika põhikooli lõpueksam

4. – 5. juuni   Riigikaitselaager. Osalevad 10.kl õpilased

8. juuni kell 14.00 õppenõukogu

9. – 10. juuni   Klasside loodusmatkad

9. juuni    Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines

10. juuni   Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines (inglise keel, suuline)

11. juuni   Lõpuaktus  1. – 8. ja 10. – 11. klassile

16. juuni   Õppenõukogu (9. ja 12. klass, täiendav õppetöö), millele järgneb õpetajate aastalõpu koosviibimine

18. juuni   Lõpuaktused:  kell 12.00 9. klass;  kell 15.00 12. klass