Hea koolipere!

Tänasest siis kogu kool distantsõppel. Esialgu on juttu ühest kuust, aga kartus on, et see venib pikemaks. Paneme kõik vaimu valmis, et sellega parimal moel toime tulla. Saadan mõned märksõnad.

Koolimaja:
Uksed on avatud kell 7.30 – 13.00. Spordikeskus on suletud. Vajadusel võib tulla koolimajja mingeid koolitöid tooma ja raamatukogust saab raamatuid laenutada. Kõik ikka põhimõttel: mask ees, desinfitseerin käed ning liigun koolimajas turvaliselt 2 + 2 reeglit järgides.
Kui on õpilasi, kes konsultatsioonil või koolimajas õppimas, siis õppealajuhataja Ülle on see inimene, kes oskab öelda, kus ruumis keegi olla saab.

Tunnid:
Toimuvad tunniplaani alusel ning algavad igal täistunnil. Veebitundidega ilmselt kõik juba harjunud ja kogenud. Vajadusel õpetaja Astrid toetab või aitab. Osad õpetajad kirjutavad Stuudiumisse, kui on veebitund. Osad õpetajad andnud õpilastele teada, et alati on veebitund. Tundides osalemine kohustuslik. Kui õpilane ei saa tunnis osaleda, annab õpetajale teada. Kui õpilane ei saa mõnest ülesandest aru, siis küsib õpetajalt. Õpetajad on tundide ajal kättesaadavad ning olen kindel, et kõik meie õpetajad on valmis aitama ja toetama, kui õpilasel õppetööga mingi mure.
Võrreldes möödunud kevadega kõik palju kogenumad distantsõppijad. Olen kuulnud muresid, aga ka palju häid sõnu õpilaste osalemise kohta veebitundides. Igaüks saab kaasa aidata heale õpimeeleolule tundides ja teha sellega head klasskaaslastele, õpetajale ja muidugi endale ka.

Hindamine
On distantsõppel 1. kooliastmes sõnaline, alates 4. klassist tavapärane. Iga õpetaja teavitab õpilasi hindamise põhimõtetest distantsõppe ajal.
Distantsõppel on kasutusel rohkelt ka A/MA (arvestatud/mittearvestatud) süsteem. A näitab, et töö on õpetajani jõudnud ja kenasti tehtud. Kui õpetaja kirjutab Stuudiumisse “tegemata töö” või MA, siis see töö tuleb kindlasti ära teha. Mõnikord on õpilane töö küll saatnud, aga mingil põhjusel pole see õpetajani jõudnud või on jäänud õpetajal märkamata. Õpetajate koormus on ju suur ning õpilasi palju. Rahulik suhtlemine kindlasti aitab olukorra lahendada. Kõige parem on kõik tööd järjest õigeaegselt esitada. Võlgnevustega on hiljem palju keerulisem tegeleda.

Kokkuvõttev hindamine
2. trimestri puhul on tavapärane, sest suurema osa trimestrist on õpilased ju koolis käinud. Kui õpilasel on 2. trimestri kokkuvõttev hinne praegu MA, siis on juures kommentaar, milline töö tuleb kindlasti ära teha, et saada kokkuvõtlikku hinnet.
3. trimestri lõppu praegu veel öelda ei oska. Oleme ju distantsõppega kohanenud ning praegune plaan on jätkata tavapärase hindamisega. Kui distantsõpe kestab rohkem kui kuu, siis kindlasti arutame kokkuvõtvat hindamist õppenõukogus ja hoolekogus.

Lõpueksamid ja riigieksamid:
Praegusel hetkel toimuvad tavapärase kava kohaselt. Haridusminister rääkis eile ideest lükata esimesed eksamid edasi… Anname teada kohe kui on uudiseid!

Toidupakid
Jagame ajavahemiku 11. – 31. märts eest ning kindlasti anname peatselt teada, millal saab koolimajja toidukotile järele tulla.

Liikumine
Ärgem unustagem minna välja jalutama, liikuma, hingama! Kehalise kasvatuse õpetaja on kirjutanud tunniülesandeks liikumise õues. Üllatage õpetajat oma rohke õues viibimisega:) Ta oskab seda üllatust väärtustada!

Lugupidamine ja hoolimine
Üksteise suhtes on äärmiselt oluline. Väljakutseid pakkuv on see olukord nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele. Kui keegi paneb tähele, et miskit on kellegagi lahti, miski tundub valesti jne, siis andke palun teada, et saaksime lähemalt uurida, kuidas läheb ja kas on vaja aidata.

Tugi
Kui keegi vajab millegagi abi või tuge tervislikel, perekondlikel vm põhjustel või on vaja tehnilisi vahendeid – palun andke julgelt märku. Lihtsalt võib kirjutada klassijuhatajale või õpetaja Eevale või õppealajuhataja Üllele või mulle, et on abi vaja.
Eelmisest kevadest mäletan, et klassikaaslased pakkusid üksteisele head tuge. Jätkake samamoodi! Katsuge teha vahel koos klassiga virtuaalselt midagi toredat. Olge loomingulised! Jagage minuga oma põnevaid tegemisi ning … ehk saame kevadel jagada auhindu parimatele ideedele! Päriselt.

Ja ärgem unustagem helistada vanavanematele või sugulastele, kes selles olukorras on ehk üksildasemad. Küsige, kuidas neil läheb ja jutustage midagi toredat. Kui keegi on praegu haige, siis ei tohi ta ju kodust kuhugi minna…

Kõike head soovides
Aule Kink