Tere!

Infokirjas on toodud kõik selle kooliaasta lõpuga seonduvad olulised kuupäevad. Loodame, et olukord riigis võimaldab plaanipäraselt toimetada. Kui tulevad muudatused, siis kindlasti teavitame.

Järgmisel nädalal koolivaheaeg ning nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad saavad pisut hinge tõmmata. Tänan kõiki, kes praeguses keerulises olukorras kenasti hakkama saavad! Kel õppetööga muresid, palun kindlasti pöörduda õpetajate poole. Üksikutel õpilastel on lubatud käia koolimajas kontaktõppel, st õppimas õpetaja juhendamisel.

Heade soovidega
Aule Kink

1. Möödunud nädalal

Jätkus õpilasesinduse fotovõistlus teemal „Minu koolipäev koroona ajal“. Teise nädala auhinnad said:
Peaauhind: Marcus Maddison
Eripreemiad: Lisette Eylandt, Laura ja Monika Jantson, Carmen Maria Näär, Janno Brunfeldt ja Jane Paimre, Romer Muhu ja Janet Oad.
Suur tänu kõigile aktiivse osavõtu eest! Täname õpetaja Marika Ristmäed lahke abi eest!

7. aprillil toimus hoolekogu koosolek.
Päevakorras õppekava üldosa muudatus, st distantsõppe korraldust puudutavate regulatsioonide heakskiitmine.
Eelarve arutelu, st erinevad ehituslikud jm tegevused koolimajas (nt vana võimla kordategemine). Hoolekogu on toonitanud vajadust valgustada koolimaja peasissekäik ja kooli nimi sissekäigu juures. Oli jutuks ka võrkpalliplatsi rajamine kooliaeda.
Arutati distantsõpet. Hoolekogu liikmed kiitsid, et võrreldes möödunud kevadega on kool astunud väga suure sammu edasi. Oluline on, et me ühiselt täidaksime kokkulepitud kodukorda distantsõppe ajal.
Õpetajate esindaja rõhutas, et kui õpilasel on õppimisega muresid ja raskusi, tuleks pöörduda õpetaja poole või tulla koolimajja ning kindlasti meie õpetajad õpilasi toetavad ja aitavad.

2. Algava nädala üritused
14. aprill 12. klassi lõpukell

29. märtsist kuni 16. aprillini toimub õpilasesinduse poolt väljakuulutatud FOTOVÕISTLUS teemal „Minu koolipäev koroona ajal“.
Oma töid saavad esitada nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Info fotovõistluse kohta on kooli Facebooki lehel. Osalemiseks tuleb oma foto lisada posteri alla kommentaaridesse.
Võidutööde valikul saab kaasa rääkida kogu koolipere: võidavad tööd, mis koguvad rohkem meeldimisi. Parimatele auhinnad!

3. Eelinfo

19. aprill 12. klassi eesti keele riigieksam
19. – 25. aprill Koolivaheaeg
24. aprill Inglise keele Cambridge C1 eksam 12. klassile
1. mai Teeme ära!
4. – 5. mai Riigikaitselaager. Osalevad 10.kl õpilased
7. mai 12. klassi inglise keele riigieksam (kirjalik)
10. mai 12. klassi inglise keele riigieksam (suuline)
20.- 21. mai Teistmoodi koolipäevad ettevõtliku kooli tegevuste raames – ettevõtete külastamine.
21. mai KIKi õppekäik 1.-3.klassile Tallinna
21. mai 12. klassi matemaatika riigieksam
25. mai 9. kl lõpukell
26. mai kell 14.00 Muusikakooli arvestus
27. mai KIKi õppekäik 4.- 6. klassile Tartusse
28. mai Põhikooli lõpueksam: eesti keel
31. mai 8. kl loovtööde kaitsmine
31. mai 12.kl koolieksam
31. mai – 4. juuni 10. kl üleminekueksam
31. mai – 4. juuni 7. kl loodusainete komplekseksam
1. juuni 11. kl ja 12. kl uurimistööde kaitsmine
2. juuni Tublimate õpilaste ekskursioon
3. juuni Kevadine spordipäev
3. juuni Põhikooli lõpueksam: matemaatika
5. juuni Perepäev
7. juuni kell 11.00 õppenõukogu
8. – 9. juuni Klassiekskursioonide päevad
9. juuni Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines
10. juuni Lõpuaktus 1. – 8. ja 10. – 11. klassile
10. juuni Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines (inglise keel, suuline)
16. juuni Õppenõukogu (9. ja 12. klass, täiendav õppetöö), millele järgneb õpetajate aastalõpu koosviibimine
18. juuni Lõpuaktused: kell 12.00 9. klass; kell 15.00 12. klass