* Eelmisel nädalal:

Meie õpilasesinduse poolt ettepanek koguda villaseid sokke, salle, kindaid, mütse Ukrainasse saatmiseks. Kes soovib aidata, on võimalik tuua puhtaid ja korralikke sooje esemeid.
Palun tuua need hiljemalt 24. novembril õpetaja Heli Lanki kabinetti.
Kool toimetab annetatud soojad riideesemed Tallinnasse OÜ Slava Ukrainile, kes toimetab need Ukrainasse abivajajatele.

7. – 11. novembril külastasid õpetajad Rene Kurm, Ülle Iir, Marika Ristmäe Erasmus+ projekti raames kooli Ungaris: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Budapestis. Kindlasti kuuleme sel nädalal toredaid reisimuljeid. Pikemalt saab aga lugeda nende käigust järgmises vallalehes. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt toetatud asendusõpetajate programmi kaudu saime asendusõpetajaks Kai Cricki, kes andis eelmisel nädalal inglise keele tunde. Suur tänu Kaile!


*Sel nädalal:


Spordikeskuses jätkub lauatennise turniir.


16. november   Jäätmejaamade tutvustamine õpilastele.

NB! Sel õppeaastal sai meie kool toetust projekti “Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine Häädemeeste Keskkoolis” raames. Projekti üks olulisi eesmärke on võtta Häädemeeste KKs fookusesse jäätmete sorteerimine ja sellega seonduv ringmajandus. Projekti käigus ostame koolimajja sellised jäätmejaamad, kus saab jäätmeid liigiti koguda. Jäätmejaamade tootja teeb õpilastele ka väikese koolituse. Lisaks tegevused projektis: biojäätmete kogumise kastid kooliaeda; loengud mullast ja selle koostisest, kooliaias katsete tegemine; Ragn-Sellsi poolt loengud kõikidele õpilastele – mis saab kogutud jäätmetest, kuidas kasutatakse edasi plasti, pakendeid jne; Toomas Toodu poolt loengud ringmajandusest ning 8. – 12. kl õpilastele loengud taastuvenergeetikast.

17. november   Vabariigi Presidendi poolt algatatud uudishimu päev. 12. klassil tunnid Tallinna ülikoolis.

17. novembril toimub maakondlik õpioskuste talgupäev. Osalevad 6. klassi õpilased Hendrik Allikas, Rihard Oja, Jass-Joann Tali, Kerlin Rätsep ja Renate Kurm. Juhendaja Ave Varik.


18. november 7., 8., 9. klass Pärnu kontserdimajas etendust “U-tube” vaatamas.

*Eelinfo sündmuste osas:

25. november     Töövarjupäev 12. klassile.
25. november – 2. detsember Erasmus+ projekti raames õpetajad (Aule Kink, Eeva Noni, Maris Rüütli) töövarjuks Norras.
29. november Karjäärinõustamispäev 12. klassile
30. november Karjääriteemalised loengud 7.-9. klassile
30. november Rahvusvaheline võistlus BEST IN ENGLISH 8.-12.klassi õpilastele (14-19 aastastele).
2. detsember kell 13.00 Jõulukontsert söögisaalis 4. – 12. klassile: esinevad Olav Ehala ja Hanna-Liina Võsa.

5. detsember  Töötajate ühine keraamika töötuba.

7. detsember  1., 2. ja 3. klass Pärnu teatris Endla vaatamas lasteetendust “Tipp ja Täpp”.

Väljasõit kl 9. 50, etendus algab kl 11.00, tagasi u kl 13. 30.

9. detsember Eesti Taastuvenergia Koja juhatuse liige Mihkel Annus tuleb räägib meie õpilastele taastuvenergeetika olemusest ja sisust, kus Eesti selles vallas praegu on, kus võiks olla tulevikus jne:
kell 12.00 – 12.45  gümnaasium
kell 13.00 – 13.45  8.-9. Klass

5. – 6. jaanuar    Õpetajate koolituspäevad.
17. jaanuar  Lastevanemate koolitus: „Kuidas kuulata ja kuidas mitte kuulata last“. Lektor: Merike Angerjärv.

KIIDAME JA TÄNAME!

Meie sügisene fotovõistlus on selleks korraks lõppenud. Täname õpetajaid, kes olid idee autoriteks (Heli Lank, Marika Ristmäe, Kaire Laine, Astrid Rosenberg) ning loomulikult kiidame ja täname kõiki fotovõistlusel osalejaid. Vanusegrupis 1.- 3. klass oli 16 osalejat, 4.- 7. klassist 13 osalejat, 8. – 12. klassist 44 osalejat.  Žürii koosseisus Liie Juhkam, Ave Varik, Jüri Looring, Ants Järv, Aule Kink märkis oma lemmikud õpilaste tööd.

Peagi kujundame õpilaste töödest näituse koolimajas ning anname teada, kelle tööd said žürii liikmetelt kõige rohkem hääli.