Soovime kõikidele emadele ja vanaemadele palju õnne tänasel emadepäeval ja saadame infot algavaks nädalaks.

* Eelmisel nädalal:

Käesolev õppeaasta hakkab lõppema, aga pisut on mõtted juba ka uues õppeaastas. Esmaspäeval külastasid kooli lapsed, kes asuvad Häädemeeste Keskkoolis õppima järgmisest õppeaastast, st tulevad sügisel 1. klassi. Järgmised kooliga tutvumispäevad on veel 15. mail ja 22. mail ning kellaaeg 13.30 – 14.30.

Tere tulemast uutele õpilastele ütles õpetaja Ele Linkmann, kes võtab sügisest uue 1. klassi. Praegusele 4. klassile saab sügisest, st alates 5. klassist klassijuhatajaks Tatjana Raap. Ilusat ühist kooliteed!

Kolmapäeval 10. mail andis meie õpilastele suurepärase kontserdi Muusikakooli näppepillide ansambel. Suur tänu! Nad kutsusid kõiki XIII Noorte Laulu- ja Tantsupeole, mis toimub 30. juunil – 2. juulil Tallinnas ning kus nemadki koos teiste noortega esinevad. Head jätkuvat harjutamist!

* Algaval nädalal:

15. mai  Õpilasesinduse poolt korraldatav seljakotivaba päev. Õpilasesindus kutsub üles loovusele ning usub, et õpilastel on toredaid ideid, kuis asendada oma tavaline koolikott millegi muuga.

16. mai kell 9.00 Muusikakool kutsub külla 1. – 3. klassi õpilased

17. mai   12. klassi matemaatika riigieksam.

17. mai ja 18. mai Muusikakooli üleminekueksamid

18. mai kell 9.00   Võõrkeelte nädala raames vene keele tund 8. – 11. klassile

             kell 11.00  Võõrkeelte nädala raames vene keele tund 6. – 7. klassile

18. mai 12.00 lähevad 9. – 11. kl õpilased õppekäigule ja teatrietendusele Tallinnasse.

19. mai kell 13.00 – 15.30 Muusikakooli sisseastumiskatsed

20. mai kell 9.00 – 13.00  Perepäev

* Eelinfo tulevaste sündmuste osas:

23. mai  3.,4.,5. klassi KIKi õppekäik Võrtsjärve õppekeskusesse.

26. mai kell 9.00  12. klassi koolieksam.

26. mai  7. klassi õppepäev Kabli RMKs koos Audru kooli 7. klasside õpilastega

27. mai kell 12.00  Discgolfi võistlused Häädemeeste Keskkooli discgolfi rajal (vt ka lisatud kuulutust)

27. mai kell 13.30 Treimani rahvamajas Muusikakooli kevadkontsert.

29. mai  Väljasõit õpilastele, kes kooliaasta jooksul panustanud rohkelt kooliellu ja/või olnud edukad konkurssidel/võistlustel/olümpiaadidel. 

30. mail kell 12.00 Pärnu Muuseumis maakonna õpilaste tänupäev. Häädemeeste Keskkoolist on kutsutud vastuvõtule Anette-Marie Õis, Heivi Lepik, Henri Kaldas.

30. mai   9. kl lõpukell

2. juuni   9. klassi lõpueksam eesti keeles

2. juuni  Mesinik Marju Paas viib läbi tunnid „Meie sõbrad, mesilased“

            10.00 6. klass, 7. klass

            11.00 4. klass, 5. klass

12.00 8. klass

5. – 7. juuni  12. klassi lõpureis Rootsi.

5. juuni  7. klassi komplekseksam loodusainetes

5. juuni  8. klassi loovtööde kaitsmine

5. juuni  11. kl uurimistööde  kaitsmine

6. juuni  10. kl üleminekueksam

7. juuni  9. klassi lõpueksam matemaatikas

8. juuni kell 14.00 õppenõukogu 1. – 8. ja 10. – 11. klassile

8. juuni  Ukraina õpilaste väljasõit Tartusse AHHAA keskusesse

9. juuni   klassiekskursioonide päev

12. juuni 9. klassi lõpueksam – valikaine

13. juuni 9. klassi lõpueksam – inglise keele suuline eksam

13. juuni   Lõpuaktused: 1.- 8. klass ning 10. – 11. klass.

15. juuni kell 17.00 Võimalus osaleda Häädemeestel orienteerumisneljapäevakul. Start ja finiš meie kooli parklas. Täpsem info siin: https://www.okwest.ee/

16. juuni   Häädemeeste valla tublide lõpetajate vastuvõtt

19. juuni – 3. juuli  Noorte kunstinäitus “Kõlapilt” toimub Noorte Laulu- ja Tantsupeo ajalisel perioodil Tallinna linnaruumis ca 10 erineval alal. Näitusel on 100 kooli õpilaste tööd. Häädemeeste Keskkooli esindavad Getter Juurikas ja Anette-Marie Õis oma kunstitöödega.

21. juuni Lõpuaktused: 9. klass kell 12.00 ja 12. klass kell 15.00

KIIDAME JA TÄNAME

Maakondlikul eesti keele olümpiaadil, mis toimus 5. mail saavutas väga tihedas konkurentsis 5. kl õpilane Grete Lepik 2. koha. Suurepärane tulemus. Kiidame õpilast ja täname õpetaja Katrin Laant!

Laupäeval 13. mail toimus Häädemeeste Hää korraldusel ürituste sarjas “Terve Häädemeeste” viimane sündmus: “TERVE Häädemeeste liigutab” seiklusmäng. Kiidame kõiki osalejaid! Samuti meie õpilasesinduse liikmeid Ragnar Pesorit ja Oskar Kleini, kes korraldasid ühe seiklusliku punkti.