Tere!

Tunneme rõõmu selle üle, et viirus Covid-19 hakkab meie kogukonnas taanduma. Eelmisel nädalal saime teated ainult üksikutest nakatumistest. Loodame, et langustrend jätkub. Sel nädalal testime taas esmaspäeval ja neljapäeval, kes kodus, kes koolis. Tänan kaasa aitamast turvalisele koolielule! Haigestunutele head paranemist!

Mis toimus eelmisel nädalal?

Pime aeg on käes ning nähtavus pimedas väga oluline. Õpilasesindus viis läbi traditsioonilise helkurite kontrolli ning kõik need õpilased, kel oli helkur koju ununenud, said helkuri kingituseks. Usume ja loodame, et meie õpilased liiguvad nüüd ja edaspidi ainult helkuriga.

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas kevadel koolidele toetust õpihuvilaagrite läbiviimiseks. Suvel olid meil põnevad laagripäevad ning 12. novembril panime õpihuvilaagritele punkti. Viimaste õpisündmustena toimusid gümnaasiumi õppereis Fotografiskasse ja Arhitektuurimuuseumi ning 4. – 6. klasside õppereis Pärdi keskusesse.

Gümnaasium käis eelmisel nädalal ka KIKi õppereisil ning nad külastasid Särghaua õppekeskust.

Mis toimub sel nädalal?

Ettevõtlikkus on meie koolis oluline ning oleme sõnastanud ka ühe olulise eesmärgina, et meie õpilased on ettevõtlikud. Seetõttu ühinesime 2018. aastal ettevõtliku kooli projektiga. Oleme selle aja  jooksul teinud erinevaid tegevusi, et ka ettevõtliku kooli sisehindamise mudeli alusel saaksime kinnituse oma ettevõtlikkusele. Saame seda kinnitada ning 18. novembril saab meie kool sellekohase ametliku tunnustuse.

Rohkem infot ettevõtlike koolide liikumise kohta saab lugeda siit: https://evkool.ee/

18. november   Töövarjupäev abiturientidele.

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

23. november  Karjääripäev 7. – 12. kl õpilastele.

24. november kell 15 õppenõukogu

26. november  I trimestri lõpp
26. november  Rahvusvaheline inglise keele olümpiaad 8.-12.klasside õpilastele.

23. detsember – 10. jaanuar   Koolivaheaeg

KIIDAME JA TÄNAME!

Haridus- ja Noorteamet ning Tartu ülikool arvutavad koostöös alates 2016. aastast, milline on gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmisesse. Gümnaasiumi panuse all mõistetakse seda osa õpilaste teadmistest ja oskustest, mis on lisandunud õppetöö kvaliteedi mõjul. Regressioonanalüüsi teel arvutatakse gümnaasiumiõpilaste riigieksami ootuspärane keskmine tulemus. Mida enam ületatakse oodatud tulemust, seda suurem on gümnaasiumi panus.

Saime eelmisel nädalal arvutused eelmise aasta riigieksami tulemuste kohta ning taas saime tõdeda, et meie koolis saavad õpilased hea hariduse. Eesti keele riigieksami tulemused olid oodatust kõrgemad nagu on see olnud kõikidel viimastel aastatel.

Kiitus ja tänu meie õpetajatele ning eriti eesti keele õpetaja Kaire Lainele!

Täname abi eest kooliaia korrastamisel ja lehtede riisumisel 7., 8. ja 9. klassi õpilasi ja klassijuhatajaid!