Avati Pärnu maakonna selle õppeaasta kunsti- ja käsitöö virtuaalnäitus. Näitust saab vaadata siin:

https://www.kilingi.edu.ee/naitus/


Reedel 7. mail tähistasime Euroopa päeva. Kokkuvõte päevast lisatud.

13. mail toimus maakondlik ristsõnade lahendamise võistlus inglise keeles 4. kl õpilastele. Osalesid Kerlin Rätsep ja Hendrik Allikas.

  1. Algava nädala üritused

17. ja 19. mai   Matemaatika tasemetöö 9. klassile.

19. mai  kell 13:16–14:30 Digipädevuse tasemetöö 8. klassile.

20. mai kell 15.30  Häädemeeste-Schotteni projektikohtumine

21. mai   KIKi õppekäik 1.-3.klassile Tallinna

21. mai   12. klassi matemaatika riigieksam

  • Eelinfo

25. mai kell 12  Lõpukell 9. kl

26. mai kell 14.00 Muusikakooli arvestus 

27. mai    KIKi õppekäik 4.- 6. klassile Tartusse

27. mai    08:45–11. Loodusõpetuse e-testi katsetamise läbiviimine ja EISis tegutsemine.

28. mai      Eesti keele põhikooli lõpueksam

31. mai    8. kl loovtööde kaitsmine

31. mai    12.kl  koolieksam

31.  mai – 4. juuni  10. kl  üleminekueksam

1. juuni   11. kl ja 12. kl uurimistööde  kaitsmine

2. juuni    Muusikakooli sisseastumiskatsed

3. juuni    Kevadine spordipäev

3. juuni    Matemaatika põhikooli lõpueksam

4. – 5. juuni   Riigikaitselaager. Osalevad 10.kl õpilased

8. juuni kell 14.00 õppenõukogu

9. – 10. juuni   Klasside loodusmatkad

9. juuni    Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines

10. juuni   Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines (inglise keel, suuline)

11. juuni   Lõpuaktus  1. – 8. ja 10. – 11. klassile

16. juuni   Õppenõukogu (9. ja 12. klass, täiendav õppetöö), millele järgneb õpetajate aastalõpu koosviibimine

18. juuni   Lõpuaktused:  kell 12.00 9. klass;  kell 15.00 12. klass