Eelmisel nädalal:

Teisipäeval 13. septembril toimus õpilasesinduse koosolek.

Teemad:

  • Ülesannete jaotus Maal Elamise Päeva kohvikus Võistes 24. septembril.
  • Mõtted kooliüritusteks sügisperioodil (rebaste ristimine, mardi- ja kadripäeva tähistamine, kooliöö).

Teisipäeval 13. septembril toimusid õpetajate õpiminutid. Õpetaja Viktor Koop jagas näpunäiteid ja mõtteid kolleegidele, kuidas toimetada, kui klassis on muukeelne laps.

Kolmapäeval, 14. septembril toimus hoolekogu koosolek.

Peamised teemad: hoolekogu ülesanded ja koosseis; kooli dokumentatsiooni uuendamine: kodukord, õppekava ning koolimaja renoveerimisprojekt.

Hoolekogu esimeheks valiti Gea Blond, aseesimeheks Tõnu Kiiver.

Kiideti heaks kooli õppekava üldosa ja kodukorra muudatused ning leiti, et on hea mõte pöörata tähelepanu laste tervisele ja suhtlemissoskuste arendamisele ka läbi selle, et koolis ei kasutata koolipäeva jooksul, s.o kell 8.00 – 14.40 mobiiltelefone. Hoolekogu liikmed leidsid, et see piirang on mõistlik, aga arvestada tuleb ka erandlikke olukordi. Näiteks kui õpilasel on vaja vahetunnis vanemale helistada, siis ta saab loomulikult selleks õpetajalt loa. Või kui pärast koolipäeva lõppu õpilased valmistuvad järgmiseks koolipäevaks ning koduste tööde tegemisel kasutavad internetti jms.

Arutleti koolimaja renoveerimisprojekti. Hoolekogu liikmed saavad tutvuda eelprojektiga ning teha ettepanekuid.

Neljapäeval, 15. septembril juhtkonna koosolek.

Teemad: kodukorra muudatused, koolitusplaan, üldtööplaan, viirushaigused ja nendega seonduvad käitumisreeglid, inforing.

  • Kodukorra muudatused (mobiiltelefoni mitte kasutamine koolimajas koolipäeva jooksul) on heaks kiitnud õppenõukogu, õpilasesindus ja hoolekogu ning alates esmaspäevast 19. septembrist me koolipäeva jooksul koolimajas mobiiltelefone ei kasuta, st kasutame ainult erandliku vajaduse korral.

NB! Kõik on öelnud, et see on hea mõte, aga on olnud erinevaid seisukohti, kuidas üheselt toimida, kui keegi rikub kodukorra reegleid. Arutame veel juhtkonnas ja püüame leida üheselt mõistetava sõnastuse.

*Eelinfo sündmuste osas:

12.-23. september Maailmakoristuspäev, millest meie kool traditsiooniliselt osa võtab. Oleme registreerunud ja loodame, loosiõnn naeratab meile. Kõikide osalenud koolide vahel loositakse välja koolikontsert.  

NB! Kiitus õpilastele ja klassijuhatajatele, kes Maailmakoristuspäeva raames on juba andnud oma panuse, et meie alevik oleks puhtam!

24. september Maal elamise päev. Häädemeeste vallas tähistatakse seda Võiste sadamas. Meie kooli esindab ÕE kohvik.

28. september: õpilastel iseseisva õppimise päev, õpetajatel koolituspäev. Meie õpetajad osalevad pikas koolitusprogrammis teemal “Autistlik ja ATH laps koolis.”. Esimesed koolituspäevad olid 22. – 23. augustil, mil õpetajad said ülevaate autistlikest ja ATH lastest. 28.septembril koolituspäev teemal “Vaimse tervise hoidmine ja isiklik toimetulek” ning 24.-25.oktoobril „Strateegiline planeerimine”.

3. – 7. oktoober Erasmus+ INTEGRA Lätis.

5. oktoober Õpetajate päeva tähistamine koolis

6. oktoobril tähistame rahvusvahelist muusikapäeva ning 5. tunni ajal, s.o kell 12.00 viib legendaarne trummimees Jaan Kirss söögisaalis läbi löökpillide kontsert/töötoa 1. – 4. klassi õpilastele.

7. oktoober Õpetajate päeva tähistamine vallas

18. oktoober  Pärnu- ja Raplamaa Ettevõtlike Koolide seminar ja edulugude tunnustamine. Meie edulugu: INTEGRA projekti raames õpilaste poolt läbiviidud töötoad.

21. oktoober Kooli sünnipäeva tähistamine.

24. – 30. oktoober Koolivaheaeg.

31. oktoober – 4. november Erasmus+ projekti raames õpetajad töövarjuks Soomes.

7. november – 11. november Erasmus+ projekti raames õpetajad töövarjuks Ungaris.