Eelmisel nädalal

16. ja 17. septembril toimus Pärnus haridusjuhtide aastakonverents. See on suurim ja olulisim haridusjuhtide kokkusaamine. Samal ajal toimus ka Eesti Koolijuhtide Ühenduse eestseisuse koosolek ja uue juhatuse valimine. EKJÜ on haridus- ja teadusministeeriumile sisukas ja väga operatiivne partner – seda nii tulevikusuundumuste aruteludes kui ka operatiivselt covid-kriisi lahendamisel kaasa lüües. EKJÜ juhatus on 7-liikmeline ning nende peamised tegevusvaldkonnad järgneval kahel aastal on:

Urmo Uiboleht – EKJÜ esindamine, suhtluspartner ministeeriumile, koolijuhtimise kvaliteet;

Toomas Kruusimägi – EKJÜ esindamine rahvusvahelisel tasandil;

Tõnu Erin – õpetajate kvalifikatsiooninõuded;

Ain Tõnisson – põhikooli lõpueksamid;

Raino Liblik – koolijuhi kvalifikatsiooninõuded;

Annely Ajaots – väikese maakooli temaatika, hariduse tugiteenused;

Aule Kink – keskhariduse seadus, sh paindlik keskharidus.

Neljapäeval 16. septembril toimus 3. – 5. klassi KIKi õppekäik Tartusse (Loodusmuuseum ja Botaanikaaed). Kiitus ja tänu õpetaja Eeva Nonile, kes jätkuvalt kirjutab projektitaotlusi KIKile ja meie õpilastel on võimalus osaleda loodusharidusprogrammides!

Mis toimub sel nädalal?

21. septembril toimub 8.-9. klassi KIKi õppekäik Tähetorni ORION Viljandimaal.
25. septembril võtame osa aktsioonist “Maal elamise päev”. Heli Lank ja õpilasesindus peavad kohvikut, spordikeskuses toimuvad kell 12 Mihklipäeva discgolfi võistlused.
26. septembril toimuvad kell 12 spordikeskuses Pärnumaa ja Häädemeeste valla sangpommi tõstmise võistlused.

Eelinfot järgnevateks nädalateks:


27. sept – 1. okt Erasmus + INTEGRA projekti raames 4 õpilast ja 2 õpetajat Sloveenias.
1. oktoobril õpihuvilaagri raames külastavad 4. – 6. klassi õpilased Arvo Pärdi Keskust ja tähistavad sellega ka rahvusvahelist muusikapäeva. Gümnaasiumi õpilased külastavad Tallinnas Arhitektuurimuuseumi ja Fotografiskat.
5. oktoobril tähistame õpetajate päeva.

KIIDAME JA TÄNAME!

18. septembril 2021 sai taas teoks meie planeedi ajaloo suurim kodanikualgatus – Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day. Miljonid inimesed 180 riigist tulid välja selleks, et astuda ühiselt samm puhtama maailma suunas ja juhtida tähelepanu globaalsele prügiprobleemile.

Oleme väga tänulikud klassijuhatajatale (Triin Türk, Rene Kurm, Heli Lank, Eeva Noni, Astrid Rosenberg, Ülle Valgi), kes võtsid oma õpilastega (5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass, 11. Klass) ette jalutuskäigu, et koristada prügi kooli ümber, alevikus ja looduses!

Ilusat nädalat kõigile!