* Eelmisel nädalal

Avati Pärnumaa koolide virtuaalne kunsti- ja käsitöönäitus:

https://kilingi.edu.ee/naitus/

Osalevad ka Häädemeeste Keskkooli õpilased.

Kooliraamatukogus avati tore näitus 8. klassi tüdrukute õmmeldud teksakottidest ja 9. klassi tüdrukute nukkudest. Juhendas õpetaja Liie Juhkam. Kõik on oodatud vaatama!

Neljapäeval 18. mail korraldasid õpetajad Heli Lank ja Tatjana Raap vahva vene keele päeva, mille raames sai kuulda 8. – 11. kl õpilaste poolt toredaid laule ning näha vahvaid Häädemeestet tutvustavaid reklaamklippe. 6. – 7. klass orienteerus kooliaias.

9. – 11. klassi õpilased käisid Tallinnas teatris ja külastasid Filmimuuseumi, kus valmis vahva film:  https://www.facebook.com/HaademeesteKK/videos/1238206243726488

Laupäeval 20. mail toimus traditsiooniline perepäev. Täname kõiki perepäeval osalejaid!

Suur suur tänu tegevuste läbiviijatele:

  • Teadusteatri esinemise tegi võimalikuks Tahkuranna Lions klubi. Usun, et õpetajatel on tundides piisavalt põnevat selgitamist ja õppimist, et mis katsed ikka toimusid.
  • Põneva orienteerumise Häädemeeste alevikus korraldasid Aire Kallas-Maddison ja Toomas Näär.
  • 7. klassi õpilased korraldasid kohviku. Klassijuhataja Rene Kurm oli Eestist ära, aga õnneks toetasid ja aitasid lapsevanemad.
  • 8. klassi õpilased viisid läbi põnervaid nuputamisülesandeid. Klassijuhataja Eeva Noni.
  • 9. klassi õpilased viisid läbi petanque’i võistluse ja pakkusid jäätisekokteile. Klassijuhataja Heli Lank.
  • 10. klassi õpilased viisid läbi saapaviske võistluse ja tegid näomaalinguid. Klassijuhataja Ülle Valgi.
  • 11. klassi õpilased viisid läbi meisterdamise töötoa. Klassijuhataja Kaire Lainele.
  • 1. – 6. klassi õpilased esinesid toredate lauludega. Õpetajad Taavi Reimets ja Virge Lind.
  • Päeva fotograaf oli 10. kl õpilane Märten Teas. Peagi saame saata üritusest tehtud fotod.


* Algaval nädalal:

23. mai  3.,4.,5. klassi KIKi õppekäik Võrtsjärve õppekeskusesse.

26. mai kell 9.00  12. klassi koolieksam.

26. mai  7. klassi õppepäev Kabli RMKs koos Audru kooli 7. klasside õpilastega

27. mai kell 12.00  Discgolfi võistlused Häädemeeste Keskkooli discgolfi rajal (vt ka lisatud kuulutust)

27. mai kell 13.30 Treimani rahvamajas Muusikakooli kevadkontsert.

* Eelinfo tulevaste sündmuste osas:

29. mai  Väljasõit õpilastele, kes kooliaasta jooksul panustanud rohkelt kooliellu ja/või olnud edukad konkurssidel/võistlustel/olümpiaadidel. 

30. mail kell 12.00 Pärnu Muuseumis maakonna õpilaste tänupäev. Häädemeeste Keskkoolist on kutsutud vastuvõtule Anette-Marie Õis, Heivi Lepik, Henri Kaldas.

30. mai   9. kl lõpukell

2. juuni   9. klassi lõpueksam eesti keeles

2. juuni  Mesinik Marju Paas viib läbi tunnid „Meie sõbrad, mesilased“

            10.00 6. klass, 7. klass

            11.00 4. klass, 5. klass

12.00 8. klass

5. – 7. juuni  12. klassi lõpureis Rootsi.

5. juuni  7. klassi komplekseksam loodusainetes

5. juuni  8. klassi loovtööde kaitsmine

5. juuni  11. kl uurimistööde  kaitsmine

6. juuni  10. kl üleminekueksam

7. juuni  9. klassi lõpueksam matemaatikas

7. juuni 10.00 – 12.00 Kevadine spordipäev 1. – 5. klassile.

8. juuni kell 14.00 õppenõukogu 1. – 8. ja 10. – 11. klassile

8. juuni  Ukraina õpilaste väljasõit Tartusse AHHAA keskusesse

9. juuni   Klassiekskursioonide päev

12. juuni 9. klassi lõpueksam – valikaine

13. juuni 9. klassi lõpueksam – inglise keele suuline eksam

13. juuni   Lõpuaktused: 1.- 8. klass ning 10. – 11. klass.

15. juuni kell 17.00 Võimalus osaleda Häädemeestel orienteerumisneljapäevakul. Start ja finiš meie kooli parklas. Täpsem info siin: https://www.okwest.ee/

16. juuni 12.00 Õppenõukogu 9. ja 12. klassile

16. juuni   Häädemeeste valla tublide lõpetajate vastuvõtt

19. juuni – 3. juuli  Noorte kunstinäitus “Kõlapilt” toimub Noorte Laulu- ja Tantsupeo ajalisel perioodil Tallinna linnaruumis ca 10 erineval alal. Näitusel on 100 kooli õpilaste tööd. Häädemeeste Keskkooli esindavad Getter Juurikas ja Anette-Marie Õis oma kunstitöödega.

21. juuni Lõpuaktused: 9. klass kell 12.00 ja 12. klass kell 15.00

KIIDAME JA TÄNAME

Saame jätkuvalt kiita meie tublit õpilasesindust. Esmaspäeval 15. mail korraldas õpilasesindus seljakotivaba päeva J Õpilasesindus kutsus üles loovusele ning palus õpilastel mõelda, kuis asendada oma tavaline koolikott millegi muuga. Päev oli täis rõõmu ja tõeliselt nupukaid lahendusi. Väike asi, aga tegi terve päeva meele rõõmsaks.