Mis toimus eelmisel nädalal?

Häädemeeste Keskkool sai ametliku tunnustuse, et oleme ettevõtlik kool. Rõõm, et meie koolis õpib ja töötab palju ettevõtlikke inimesi!

Ettevõtliku kooli standardi alusel hinnatakse kooli järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine, personalivaldkond, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess.

Rohkem infot ettevõtlike koolide liikumise kohta saab lugeda siit: https://evkool.ee/

Mis toimub sel nädalal?

22. november

Kooli „Koidulauliku valgel konkurss“.

23. november  Karjääripäev

Kell 9.00, s.o 2. tund 9. klass „Haridus- ja õppimisvõimalused pärast põhikooli“

Kell 9.00, s.o 2. tund 11. ja 12. klass „Haridussüsteem ja õppimisvõimalused“

Kell 10, st pärast loengu lõppu algavad jooksvalt individuaalsed nõustamised. Toimub jooksvalt kuni kõik õpilased on käinud . Peale 12. klassi saavad nõustamist ka 11. klassi õpilased

Kell 10.00, s.o 3. tund 8. klass „Haridus-ja õppimisvõimalused pärast põhikooli“

Kell 10.00, s.o 3. tund 11. klass „Karjääri kujundamine ja töömaailma ootused“.

Kell 11.00 – 12.45, s.o 4. ja 5. tund  7. ja 8. klass „Motivatsioon, karjääri kujundamine, sh, õppimine kui karjääri osa, erinevad ametid.“

24. november kell 11 õpilasesinduse poolt korraldatav kadritrall 1. – 4. klassidele

24. november kell 15 õppenõukogu

26. november  I trimestri lõpp
26. november  Rahvusvaheline inglise keele olümpiaad 8.-12.klasside õpilastele.

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

3. detsember   ERSO keelpillikvartetilt koolikontsert „Jõulud jõudvad“

9. detsember kell 15  Kooli töötajate muusikaline pärastlõuna Häädemeeste seltsimajas.

21. detsember kell 15.00 jõulupidu 7. – 12. klassidele

22. detsember  kell 9.00 jõulupidu 1. – 3. klassidele

22. detsember  kell 12.00 jõulupidu 4. – 6. klassidele

23. detsember – 10. jaanuar   Koolivaheaeg

6. ja 25. jaanuar Töötajate koolituspäevad: „Vaimne tervis õpilastel ja õpetajatel Covid-19 kriisis“.

KIIDAME JA TÄNAME!

Täna toimus kooli „Koidulauliku valgel konkurss“. Täname ja kiidame kõiki osalejaid: Rute-Marie Maddison, Anette-Marie Õis, Ann-Mari Alfthan, Evelin Kurm, Katrin Kurm, Alison Moora, Pille-Riin Tamm, Helena-Liis Heliste.

Žürii koosseisus Kaire Laine, Silvi Murulauk, Ülle Iir ja Ave Varik otsustasid, et maakondlikul konkursil esindavad Häädemeeste Keskkooli Pille-Riin, Evelin ja Alison.

Ülevaade informaatika valdkonna tegemistest:

  • Meet and Code rahvusvahelise kodeerimiskuu (oktoobrikuu) raames osalesid 2.-3. ja 5. klass ning IT-tugiõpilased kolmel programmeerimiskoolitusel. Õpiti looma ise arvutimänge nii plokkprogrammerimise kui ka pythoni keele näol.
  • Loovtehnoloogia võistlusel osalesid 08.-12. novembril 6. ja 7. klass.

See on IT-väljakutsete konkurss Baltimaade kooliõpilastele. Konkursi eesmärk on tutvustada õpilastele IT-sektori ametite ja teadmiste mitmekesisust. Näiteks seda, mida peab teadma ja oskama testija, millist lisaväärtust loovad kasutajakogemuse disainerid, kuidas töötada välja ainulaadseid tooteid ning kõike loodut esitleda. Mõned näited töödest on järgmised: mikrofoniga kalkulaator, kuhu saad tehte öelda suuliselt ja nutipastakas, mille tekst salvestub veebi.

  • “Nutt tuleb peale” nutiviktoriinis osalesid 15.-17. novembril 6. – 7. ja 11. klass.