Ajalooma loomekonkurss 18.12.2017

Loomekonkursil “Eesti Maanteemuuseum otsib ajalooma” esindavad meie kooli
Getleen Kass oma tööga “Ajatar” ja Alison Moora joonistusega “Kellakass”.

4.-6. klassi arvestuses

III KOHT Alison Moora (4. klass)

Suur aitäh juhendajale Marika Ristmäe ning loomekonkursil osalejatele!