Aasta klassiõpetaja Pärnumaal – Aira Rahu

Aira Rahu

Häädemeeste Keskkool

Aira Rahu on klassiõpetaja, kes pöörab tähelepanu nii iga lapse kui ka klassi kui meeskonna arendamisele. Ta on õpetaja, kes armastab lapsi tingimusteta ja kelle jaoks on kõige tähtsam tunnustus õpilase särav ja õnnelik naeratus. Tundides rakendab ta uuenduslikke õppemeetodeid, mis aitavad muuta õppe õpilastele huvitavamaks. Aira tundides on rohkem õppimist ja vähem õpetamist ning ta kasutab tundides palju digiõppe meetodeid.

Aira on õpetajana suurepärane eeskuju, kes areneb koos lastega. Ta läks iseseisvalt juurde õppima liikumist ning nüüd on ta edukas rütmika- ja tantsuõpetaja. Oma eelmise klassiga käis Aira XII noorte laulu- ja tantsupeol “Mina jään”. Aira eestvedamisel valmistati rahvariided ning valmistuti peoks neli aastat. Läbiti keeruline konkurss ning Aira viis peole kogu klassi: ei mingeid valimisi, et pääsevad ainult andekamad.

Aira rakendab edukalt kujundava hindamise põhimõtteid ning ta leiab aega anda igapäevaselt õpilastele arendavat tagasisidet. Läbi kujundava hindamise on tal tekkinud hea koostöö lapsevanematega, sest annab pidevat tagasisidet lapse arengu kohta. On kaks valdkonda, kus Aira jagab kolleegidele oma teadmisi ja oskusi: digitehnoloogia kasutamine õppetöös ja kujundav hindamine. Aira armastab ikka öelda, et ta teeb seda suurima rõõmuga. See on ju kasuks lastele!

Pärnumaa aasta haridustöötajad