Digikiirendi lõpuüritus 05.06.2019

Osalesime Häädemeeste Keskkooli õpetajatega 05. juunil 2019 koolitusprogrammi DigiKiirendi lõpuüritusel, kus vaatasime tagasi meie koolipere digipädevuste arendamisele ja arengule – tuleb jätkata samas vaimus!
DigiKiirendi programmi abil on astutud järgmised sammud:
1) Õpetajad alustanud erinevate veebikeskkondade kasutamisega, õpetajad vahetavad muljeid ja kogemusi neljapäeviti digikohvikus (digivahetunnis).
2) On loodud Häädemeeste Keskkooli IT-tugigrupp õpilastest, kes on arvutialaste teadmiste ja oskustega abiks nii õpetajatele kui ka kaasõpilastele. IT-tugigrupi juhiks on sellel õppeaastal 8. klassi õpilane Henri Kaldas, kes viis läbi õpetajatele koolituse teemal “Projektori ja selle puldi kasutamine”. Koolitusele tagasiside oli igati positiivne!
3) Jätkame teistmoodi koolipäevade korraldamisega – arendab õpilaste koostööd ning kokkupuude eluliste situatsioonidega.
4) Õpetajad said külastada teisi õppeasutusi ja vahvaid kogemusi/mõtteid, mida ka meie koolis kasutusele võtta.
5) Meie kooli IT-õpilastel on loodud oma Facebooki lehekülg Häädemeeste IT-õpilased ning digiteemaline blogi asub aadressil: https://haademeestekeskkoo.wixsite.com/website