Tunnustamine Häädemeeste valla peol 29.11.19

Valla tänukirja sai sotsiaalpedagoog Eeva Noni pikaajalise töö eest valla õpilaste keskkonnahariduse edendamisel.

Valla tänukirja sai pikaaegne Häädemeeste kooli töötaja Maie Lillemets, kes vaatamata vanaduspuhkusele on väga aktiivne vallakodanik.

Käimas on eesti keele aasta. Selle aasta valla hariduspreemia said Häädemeeste Keskkooli emakeeleõpetajad Kaire Laine, Silvi Murulauk, Merike Pruul. Koolis toimuvad aktiivsed ja huvitavad emakeelenädalad, õpitulemused on head, raamatukogus toimuvad 1. klasside õpilastele raamatukogutunnid ja toimuvad Varia viktoriinid, raamatukogus saavad õpilased tuge õpioskuste arendamisel, õpetajad oskavad edukalt ühendada kaks valdkonda – emakeel ja kaasaegsed digivahendid. Õpetajad on aktiivsed ka väljaspool Häädemeeste kooli. Kaire Laine juhib aastaid Pärnumaa eesti keele ainesektsiooni, korraldab luulekonkurssi „Koidulaulik“. Silvi Murulauk on olnud aktiivne kihnu keele ja kultuuri propageerija. Ta on SA Kihnu Kultuuri Instituut juhatuse liige. 2017. aastal ilmus koostöös Eesti Keele Instituudi ning Eesti Keele Sihtasutusega trükis „Kihnu sõnaraamat” ning Silvi oli üks koostajatest. Käesoleval aastal andis Häädemeeste KKvälja emakeeleõpetajate eestvedamisel raamatu „Vana pilt jutustab. Häädemeeste kooli lood“. Kooli juubelil korraldasid emakeeleõpetajad näituse kooli ajaloost. Tänu Merike Pruulile on järjepidevalt hoitud ja jäädvustatud kooli ajalugu.