Häädemeeste Keskkooli missioon

Koolis on hooliv, loovuse arengut toetav õhkkond.
Õpetamine ja kasvatamine on võrdselt olulised.
Loodus, kodukoht ja rahvuslikud traditsioonid on meile tähtsad.