MEIE ÕPILASED KUNSTIOLÜMPIAADIL

19. veebruaril toimus kunstiolümpiaadi piirkondlik voor Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.
Selle aasta kodutöö oli seotud arhitektuuri teemaga ning osalejad said välja pakkuda kaasajastatud lahenduse oma kodukohas olevale vanemale, unarusse jäänud ehitisele. Hoonete juures tuli noortel mõelda keskkonnasõbralikkusele ja uuele funktsioonile.
Häädemeeste Keskkooli esindasid Anette-Marie Õis 8. klassist, kes saavutas olümpiaadil 2. koha. Anette-Marie mängis  oma töös kunstikohvik-hotelli mõttega.
Rute-Marie Maddison 9. klassist saavutas 6. koha, tema valitud hoonest sai joonistusel talveaed-kunstigalerii. Millistele ehitistele ideelahendused teostati,
saab igaüks uurida juba vormistatud joonistustelt.
Juhendas M. Ristmäe