TARTU ÜLIKOOLI PÄRNU KOLLEDŽI KOOSTÖÖLEPING PÄRNUMAA GÜMNAASIUMIDEGA

22. augustil allkirjastasid Lihula Gümnaasiumi, Häädemeeste Keskkooli, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi, Sindi Gümnaasiumi, Tõstamaa Keskkooli, Vändra Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži juhid Pärnu kolledžis koostööleppe, mille raames saavad nende koolide gümnasistid õppida valikaineid kolledžis. 😊🌿Esimesel aastal saavad gümnasistid õppida Pärnus järgmisi valikaineid: “Majanduse ja ettevõtluse alused”, “Isikliku heaolu kujundamine”, “Projektijuhtimine”, “Turism ja külalisettevõtlus”, “Õiguse alused”. Õpilased saavad aimu, mis see kõrgkoolis õppimine on, saavad omavahel suhelda ja luua koostöövõrgustikku, aga kindlasti on ettevõtmisel ka regionaalne mõõde – gümnasistid saavad tuttavaks Pärnu kolledžiga ning seetõttu kaaluvad ehk rohkem seda kooli edasiõppimise võimalusena ja seovad end ka tulevikus Pärnumaaga. Koostööd toetab Pärnumaa Omavalitsuste Liit.